Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh
Văn phòng
  Ông: PHAN HỮU THANH

  Chức vụ: Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0296.3852379

  Email: phthanh@angiang.gov.vn

 

  Bà: PHẠM NGỌC BẢO TRÂN

  Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0296.3852379

  Email: pnbtran@angiang.gov.vn

  

Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra là đầu mối tổng hợp xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, thực hiện tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực được phân công. Các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Văn phòng, đảm bảo chất lượng, thời gian để Văn phòng thực hiệc công tác tổng hợp.


2. Tham mưu cho Chánh Thanh tra trong công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; phối hợp với Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra; tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra cấp huyện.


3. Thực hiện các nhiệm vụ về quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác pháp chế của cơ quan.


4. Tổ chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên và xử lý đơn, tham mưu việc tiếp dân định kỳ của Chánh Thanh tra; thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra (trừ đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng).


5. Quản lý, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật.


6. Chịu trách nhiệm tổ chức, phục vụ các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, sơ kết, tổng kết.


7. Tham mưu Chánh Thanh tra trong việc thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số cải cách hành chính (viết tắt PAR Index).


8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách giao.

 

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang