Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh

PHÒNG THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI

25/10/2016

  Ông: TRẦN THANH BÌNH

  Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội

  Điện thoại: 0296.3957583

  Email: ttbinh@angiang.gov.vn   

 

 

  Ông: HUỲNH THANH TUẤN

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội

  Điện thoại: 0296.3957583

  Email: httuan@angiang.gov.vn   

 

Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra kinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra trong phạm vi được phân công phụ trách.


3. Thu thập thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất đối với lĩnh vực thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trên phạm vi toàn tỉnh.


4. Tham mưu Chánh Thanh tra yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thanh tra trong phạm vi quản lý của sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố không đồng ý thì tham mưu Chánh Thanh tra ra quyết định thanh tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


5. Hỗ trợ về mặt nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công cho các đơn vị Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra cấp huyện.


6. Phối hợp Văn phòng chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết trong hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội.


7. Tham mưu lãnh đạo Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (viết tắt PCI).


8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách giao.

 

PHÒNG THANH TRA KINH TẾ - XÃ HỘI

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn