Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh

PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

25/10/2016

 

  Ông: NGÔ THANH TÂM

  Chức vụ: Trưởng phòng
  Điện thoại: 0296.3953763
  Email: nttam07@angiang.gov.vn
 

  Ông: NGUYỄN VĂN HẢI

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: 0296.3953763
  Email: nvhai02@angiang.gov.vn

 

  Bà: LÝ THỊ HOÀNG YẾN

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: 0296.3953763
  Email: lthyen@angiang.gov.vn
 

Nhiệm vụ:

1. Giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền.


3. Thụ lý giải quyết tố cáo, báo cáo, phản ánh có liên quan đến tham nhũng thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


4. Tham mưu Chánh Thanh tra trong việc phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra.


5. Kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi toàn tỉnh.


6. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất đối với thanh tra trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.


7. Hỗ trợ về mặt nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công cho các đơn vị Thanh tra sở, cơ quan ngang sở, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố.


8. Phối hợp Văn phòng chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết trong hoạt động thanh tra phòng, chống tham nhũng.


9. Tham mưu Chánh Thanh tra trong việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh (Bộ chỉ số PACA); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công thuộc Chỉ số PAPI cấp tỉnh và chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật cấp tỉnh (Chỉ số B1).


10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra hoặc Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách giao.

 

PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn