Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kế hoạch Thanh tra

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh

27/01/2022

Để tránh trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm toán tại Công văn số 598/KV IX-TH ngày 24/12/2021 của Kiểm toán nhà nước Khu vực IX và Hướng dẫn số 68/HD-TTCP ngày 14/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

 

Ngày 03/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh.

 

Ảnh minh họa: các đại biểu tham dự tại buổi họp tổng kết
công tác ngành Thanh tra An Giang năm 2021

 

Theo đó, trong năm 2022 Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành 04 cuộc thanh tra, cụ thể:


Về lĩnh vực kinh tế - xã hội: tiến hành thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế và các đơn vị có liên quan; Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan.


Về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo: tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc về thực hiện các quy định của pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai.


Về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng: tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng gắn với công tác mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công. 


Ngoài các cuộc thanh tra tiến hành theo kế hoạch được phê duyệt, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh khi cần thiết./.

 

Trương Hoài Ân

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn