Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kế hoạch Thanh tra

Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh

28/11/2016

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3375/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh

 

Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh

 

1. Quyết định 3375/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh (Tải về).

 

2. Quyết định 1070/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh (Tải về)

 

 

 

 

Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn