Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Tham nhũng

Những kết quả chủ yếu qua 01 năm việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

08/06/2020

Thực hiện Văn bản số 431/TTCP-C.IV ngày 18/3/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26/7/2019 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Qua 01 năm thực hiện đạt được những kết quả chủ yếu như sau

 


Các cơ quan, tổ chức, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 10/CT-TTg và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg do Chính phủ tổ chức vào ngày 7/6/2019; đồng thời, thường xuyên niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 112 người nhằm phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện bè phái, “ê kíp”, trù dập, lợi ích nhóm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tổ kiểm tra công vụ của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 07/07 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thủ tục hành chính; Tổ kiểm tra công vụ cấp huyện đã tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ theo kế hoạch và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” (thứ tư hàng tuần) theo Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh, khi tổ chức, cá nhân đến yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính vào ngày này sẽ được cán bộ, công chức viết hộ (ghi thay) các loại giấy tờ, hồ sơ và không thu phí viết hộ hoặc đến yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính, nếu đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay sau đó (trong giờ hành chính, không viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả). Các thủ tục hành chính mức độ 3, mức đõ 4 được công bố, công khai trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn theo Quyết định 1429/QĐ-UBND ngày 13/06/2019 của UBND tỉnh.


Bên cạnh đó, chính thức đưa vào vận hành phần mềm Văn phòng điện tử VNPT-iOffice trên toàn tỉnh vào ngày 05/6/2019 đáp ứng yêu cầu tính năng, chức năng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030.


Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, bước đầu công tác tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc đã đạt những kết qua tích cực, tạo tiền đề tiếp tục triển khai thực hiện cho những năm tiếp theo; góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch, cung cấp dịch vụ công thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp./.

 

Trương Thị Hồng Thắm (Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Những kết quả chủ yếu qua 01 năm việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn