Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

UBND tỉnh An Giang triển khai rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016 tại các sở, ban, ngành theo Kế hoạch 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy

15/08/2017

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10 của Tỉnh ủy

Ngày 30/5/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 10 của Tỉnh ủy

Đoàn rà soát làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên Đoàn rà soát do ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Chánh Thanh tỉnh làm Trưởng đoàn; ông La Phước Kiên - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Đình Chương - Trưởng phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh làm Phó đoàn, ngoài ra còn có ông Phạm Quốc Vương - Trưởng Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh, các đ/c thuộc Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, các đ/c thuộc Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra - Thanh tra tỉnh là thành viên.


Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ nhằm đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm việc chưa thực hiện hoàn thành các kiến nghị, kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.


 Quá trình thực hiện rà soát nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) thì kiến nghị chuyển đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc thực hiện nghiêm và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Công tác rà soát phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trong quá trình triển khai thực hiện phải hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

 

Khưu Thị Bích

UBND tỉnh An Giang triển khai rà soát các cuộc thanh tra KT-XH và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2016 tại các sở, ban, ngành theo Kế hoạch 10-KH/TU ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn