Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

Tăng cường công tác đôn đốc trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra

30/03/2020

Ngày 04/10/2019, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 01/10/2019 về việc thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành.

 

Gắn với kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót được nêu tại kết luận, kết luận còn kiến nghị thu hồi số tiền 694,13 triệu đồng đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế - dự toán và thi công các công trình trên địa bàn do có sai phạm trong việc thực hiện chi phí quản lý dự án và xây dựng công trình. Trong quá trình thanh tra, thông qua Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành, đã thu hồi số tiền 253,56 triệu đồng của các doanh nghiệp sai phạm, còn lại số tiền 440,57 triệu đồng phải được tiếp tục thu nộp vào ngân sách.


Sau khi kết luận được công bố, công khai theo quy định, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận tiến hành xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc tham mưu cho lãnh đạo để triển khai, thực hiện làm việc trực tiếp với đơn vị phải tổ chức, thực hiện kiến nghị, nhằm sớm hoàn thành việc thực hiện kết luận. Qua làm việc, trao đổi trực tiếp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành đã xác lập được thời gian, việc chủ trì, phối hợp giữa Ban và các Doanh nghiệp khi thu hồi các khoản tiền sai phạm theo từng quyết định thu hồi tiền; tác động kịp thời đến việc tổ chức, thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của đơn vị được thanh tra. Kết quả đã thu hồi nhanh với số tiền 369,11/440,57  triệu đồng trong thời gian ngắn, chiếm tỷ lệ 83,78% trong số tiền còn lại phải thu hồi, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan Thanh tra tỉnh.


Cho thấy việc tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra bằng hoạt động trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị phải thực hiện hiện kết luận sẽ mang lại hiệu quả cao, sớm có những giải pháp xử lý nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các cơ quan, đơn vị triển khai nhanh việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra./.

 

Khưu Thị Bích (Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra)

Tăng cường công tác đôn đốc trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn