Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành quý 1 năm 2020

30/03/2020

Tính đến hết ngày 13/3/2020, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 82 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 48 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 34 cuộc thanh tra độc lập) đối với 26.129 cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, tư pháp, thông tin truyền thông và xây dựng.

 

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm đối với 1.271 cá nhân và tổ chức, ban hành 300 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 1.125 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 1.105 triệu đồng. Các vi phạm phát hiện qua thanh tra như:


- Sản xuất hàng hóa (thực phẩm) có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


- Lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông (đường bộ và dường thủy).


- Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón giả không có giá trị sử dụng; phân bón chưa được phép lưu hành; thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn thủy sản, thuốc thú y thủy sản không có tên trong danh mục được phép sử dụng; sử dụng chất phụ gia cấm trong chế biến thực phẩm.


- Thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.


Trong quý tiếp theo, các Sở ngành sẽ tích cực triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2020 đã được Giám đốc Sở phê duyệt; tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra đang tiến hành; thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành.

 

Huỳnh Kim Thía (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành quý 1 năm 2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn