Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 8 năm 2019

22/08/2019

Tính đến hết ngày 14/8/2019, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 34 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 2.149 cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, xây dựng, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, khoa học công nghệ, công thương, tư pháp.

Tính đến hết ngày 14/8/2019, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 34 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 2.149 cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, xây dựng, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, khoa học công nghệ, công thương, tư pháp.


Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm đối với 396 cá nhân và tổ chức, ban hành 149 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 510,5 triệu đồng. Trong tháng đã thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền 309 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch, y tế, nông nghiệp và giao thông vận tải như sau:


- Không ghi rõ tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo; không thông báo về nội dung quảng cáo trên bảng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


- Lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.


- Có lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì như hồ sơ đã phê duyệt…   


- Kinh doanh thuốc BVTV có chất lượng thấp hơn công bố trên nhãn hàng hoá; phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam; phân bón có nhãn ghi thông tin bằng chữ viết có nội dung không đúng bản chất, sự thật.  


Trong tháng tiếp theo, các Sở ngành sẽ tích cực triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2019 đã được Giám đốc Sở phê duyệt; tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra đang tiến hành và thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 8 năm 2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn