Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về ĐTXD của BQLDA Đâu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27).

01/04/2020

Ngày 30/3/2020, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27).

Tham dự buổi công bố về phía Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang có ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc; Ông Đinh Văn To - Phó Giám đốc cùng với đại diện lãnh đạo các phòng có liên quan; về phía Thanh tra tỉnh có ông Phan Thanh Dũng – Phó Chánh Thanh tra; ông Trần Thanh Bình –  Trưởng Đoàn thanh tra; Ông Nguyễn Đình Chương – Tổ trưởng tổ giám sát Đoàn thanh tra và các thành viên trong Đoàn thanh tra.


Thực hiện theo Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 và Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh. Ngày 23/3/2020, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định thanh tra số 61/QĐ-TTT về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27).


Thay mặt Đoàn Thanh tra ông Trần Thanh Bình - Trưởng Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 61/QĐ-TTT ngày 23/3/2020 và một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan, nội dung thanh tra bao gồm: Thanh tra công tác lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; công tác chỉ định thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác quản lý chất lượng thi công công trình; công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.


- Thời gian tiến hành cuộc thanh tra là 45 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


- Thời kỳ thanh tra: Từ khi triển khai đến khi hoàn thành dự án.


Tại buổi công bố, Ông Nguyễn Đình Chương – Tổ trưởng tổ giám sát Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 62/QĐ-TTT ngày 23/3/2020 của Thanh tra tỉnh về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.


Về phía đơn vị được thanh tra, Ông Nguyễn Văn Du – Giám đốc thống nhất với nội dung thanh tra, ghi nhận các ý kiến của Đoàn Thanh tra và sẽ phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ kịp thời để Đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ.


Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Ông Phan Thanh Dũng - Phó Chánh Thanh tra phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Qua thanh tra nhằm khắc phục, xử lý các sai phạm đồng thời giúp đơn vị quản lý tốt về công tác quản lý nhà nước. Do tình hình dịch bệnh Đoàn thanh tra sẽ làm việc tại trụ sở Thanh tra tỉnh, trong quá trình thanh tra đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ kịp thời để Đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ.

 

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về ĐTXD của BQLDA Đâu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27).

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn