Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Một số kết quả chủ yếu qua công tác PCTN tháng 02/2019

06/03/2019

Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị; hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” được 02 cuộc, 512 lượt người tham dự (trong đó Hội Cựu chiến binh tỉnh 01 cuộc, 335 người; Châu Phú 01 cuộc, 07 người; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 170 người).

Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị; hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” được 02 cuộc, 512 lượt người tham dự (trong đó Hội Cựu chiến binh tỉnh 01 cuộc, 335 người; Châu Phú 01 cuộc, 07 người; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 170 người).


Các cơ quan, đơn vị địa phương đã ban hành kế hoạch PCTN năm 2019; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. Đồng thời, công khai, minh bạch về kết quả hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 theo Công văn số 89/UBND-NC ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh. Qua tổng hợp báo cáo của 32/47 đơn vị, chưa phát hiện hay có trường hợp nào phản ảnh tặng quà, nhận quà tặng và sử dụng tài sản công trái quy định trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019.


Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thụ lý 01 vụ, 01 bị can với số tiền 326 triệu đồng. Đồng thời, xác minh làm rõ 03 vụ do các ngành chuyển đến (Văn phòng cơ quan CSĐT 01 vụ, Công an huyện Tri Tôn 01 vụ và Công an thành phố Châu Đốc 01 vụ). Tòa án nhân dân tỉnh đang thụ lý 02 vụ.

Phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2019


Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.


Các cơ quan thanh tra nhà nước tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.


Tiếp tục thực hiện cải tiến thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hạn kỳ…


Tổng hợp kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 trên phạm vi toàn tỉnh.    


Triển khai nhiệm vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 (Bộ chỉ số PACA) theo Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ./.

 

Phan Thị Cẩm Nhung (Phòng TT. Nội chính - Văn xã)

Một số kết quả chủ yếu qua công tác PCTN tháng 02/2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn