Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 10 năm 2018

31/10/2018

Tính đến hết ngày 11/10/2018, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 36 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 3.097 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông xây dựng, giao thông vận tải…

Tính đến hết ngày 11/10/2018, Thanh tra các Sở trong tỉnh đã triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 36 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 3.097 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông xây dựng, giao thông vận tải…


Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm đối với 486 cá nhân và tổ chức, ban hành 183 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 724 triệu đồng. Các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được chấp hành 100% và thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền 498 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế như:


- Lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông, vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


- Kinh doanh  thuốc BVTV có nhãn sai quy định, kinh doanh phân có chất lượng thấp hơn công bố; kinh doanh thuốc thú y không rõ nguồn gốc, xuất xứ.


- Bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng; Bán lẻ thuốc đã hết hạn sử dụng; Sử dụng hóa chất không có trong danh mục được phép để sản xuất, chế biến thực phẩm và sản xuất bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp quy định an toàn thực phẩm…


Trong tháng tiếp theo, các Sở sẽ tích cực triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt; tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra đang tiến hành; thực hiện thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên và xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2019.

 

Trương Kim Phụng (Phòng Thanh tra kinh tế)

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 10 năm 2018

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn