Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Thanh tra

Xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

03/12/2018

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, để đảm bảo nguyên tắc “mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng”, ngày 15/11/2018, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, tổ chức buổi làm việc để xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019. Tham dự buổi làm việc có Chánh Thanh tra tỉnh cùng với sự tham dự của đại diện 18 sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, để đảm bảo nguyên tắc “mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng”, ngày 15/11/2018, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, tổ chức buổi làm việc để xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019. Tham dự buổi làm việc có Chánh Thanh tra tỉnh cùng với sự tham dự của đại diện 18 sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.


Theo dự thảo kế hoạch do các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố gửi Thanh tra tỉnh, trong năm 2019, các đơn vị dự kiến tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 1.700 doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua công tác xử lý chồng chéo, số doanh nghiệp dự kiến được thanh tra kiểm tra giảm 124 doanh nghiệp, còn lại 1576 doanh nghiệp.


Việc triển khai công tác phối hợp để tránh chồng chéo, trùng lặp thời gian qua đã góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

Nguyễn Thành Nguyên (Phòng Thanh tra Kinh tế)

Xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn