Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Giới thiệu

Danh sách công chức có thẩm quyền của Thanh tra tỉnh

09/11/2018

1

Võ Thị Siêu

Chánh Thanh tra

0918.527.426

vtsieu@angiang.gov.vn

2

Phan Thanh Dũng

Phó Chánh Thanh tra

0918.321.111

ptdung@angiang.gov.vn

3

Phan Hữu Thanh

Phó Chánh Thanh tra

0918.584.569

phthanh@angiang.gov.vn

4 Ngô Hoàng Hiếu Phó Chánh Thanh tra 0949.766.789 nhhieu02@angiang.gov.vn
5 Lưu Thị Anh Thu Phó Chánh Thanh tra

0918.820.612

ltathu@angiang.gov.vn

II. Văn Phòng  -  Điện thoại: 0296 3852.379  -  Fax: 0296 3952.110

1

Huỳnh Thanh Quang

Chánh Văn phòng

0946.822.741

htquang@angiang.gov.vn

2

Phạm Ngọc Bảo Trân

Phó Chánh Văn phòng

0949.350.659

pnbtran@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Minh Hoàng

Phó Chánh Văn phòng

0939 817 274

nmhoang02@angiang.gov.vn

4 Nguyễn Thị Thu Hằng Thanh tra viên 0915.563.722 ntthang01@angiang.gov.vn
5 Trương Hoài Ân Thanh tra viên 0946.188.412 than01@angiang.gov.vn
6

Phan Thị Cẩm Nhung

Thanh tra viên

0984.639.635

ptcnhung01@angiang.gov.vn

7 Huỳnh Trung Tín Chuyên viên 0944.292.291 httin01@angiang.gov.vn
8 Nguyễn Thị Bích Vân Chuyên viên 0941.698.877 ntbvan@angiang.gov.vn
9

Trần Văn Phúc

Thanh tra viên

0907.297.242

tvphuc@angiang.gov.vn

III. Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội  -  Điện thoại: 0296 3957.583  -  0296 3853.812

1

Trần Thanh Bình

Trưởng phòng

0944.375.446

ttbinh@angiang.gov.vn

2

Lê Phước Thật

Phó Trưởng phòng

0905.252.995

lpthat@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0919.848.762

httuan@angiang.gov.vn

4

Lê Minh Hiển

Thanh tra viên

0339.040.709

lmhien@angiang.gov.vn

5 Huỳnh Ngọc Phương Thảo Chuyên viên 0919.262.992 hnpthao@angiang.gov.vn
7 Nguyễn Thành Nguyên Thanh tra viên 0939.272.289 ntnguyen04@angiang.gov.vn
8 Huỳnh Kim Thía Thanh  tra viên 0944.100.686 hkthia@angiang.gov.vn
9 Nguyễn Thái Huy Chuyên viên

0353.801.310

nthuy@angiang.gov.vn

IV. Phòng Thanh tra Khiếu nại Tố cáo  -  Điện thoại: 0296 3852.594

1

Nguyễn Đình Chương

Trưởng phòng

0974.123.270

ndchuong@angiang.gov.vn

2

Ngô Tuấn Linh

Phó Trưởng phòng

0918.573.929

ntlinh01@angiang.gov.vn

3

Đỗ Huy Trung

Phó Trưởng phòng

0914.505.164

dhtrung@angiang.gov.vn

4

Khưu Thị Bích

Thanh tra viên chính

0989.671.814

ktbich@angiang.gov.vn

5 Châu Thành Tâm Thanh tra viên chính  0964.371.671 cttam@angiang.gov.vn
6 Nguyễn  Văn Bé Tư Thanh tra viên chính 0987.703.408 nvbtu@angiang.gov.vn
7 Hoàng Minh Thanh tra viên chính 0918.627.150 hminh@angiang.gov.vn
8

Cao Hoàng Phong

Thanh tra viên chính

0983.266.337

chphong@angiang.gov.vn

V. Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng  -  Điện thoại: 0296 3953.763

1

Ngô Thanh Tâm

Trưởng phòng

0123.88.99.626

nttam07@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng phòng

0918.995.818

nvhai02@angiang.gov.vn

3

Lý Thị Hoàng Yến

Phó Trưởng phòng

0987.105.210

lthyen@angiang.gov.vn

4

Mai Ngọc Đang

Thanh tra viên

0948.610.924

mndang01@angiang.gov.vn

5

Trần Bảo Châu

Chuyên viên

0919.084.633

tbchau01@angiang.gov.vn

6 Trương Thị Hồng Thắm Thanh tra viên 0909.283.707 tththam@angiang.gov.vn
7

Võ Huyền Văn

Thanh tra viên chính

0974.670.167

vhvan@angiang.gov.vn

VI. Phòng Giám sát, Kiểm tra và xử lý sau thanh tra  -  Điện thoại: 0296 3954.061

1

Nguyễn Văn Giàu

Trưởng phòng

0919.060.616

nvgiau@angiang.gov.vn

2

Phùng Chí Huy

Phó Trưởng phòng

0989 171 414

pchuy@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ngọc Phụng

Thanh tra viên

0915.865.988

ntnphung@angiang.gov.vn

4 Lê Văn Diễm Thanh tra viên 0907.214.815 lvdiem@angiang.gov.vn
5

Lê Nguyễn Tòng Quân

Thanh tra viên chính

0972.777.161

lntquan@angiang.gov.vn

Danh sách công chức có thẩm quyền của Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn