Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

02/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-BDN ngày 13/5/2022 của Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 24/5/2022 phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Qua đó, nhằm tổ chức tốt, có hiệu quả công tác tiếp công dân, chủ động xử lý kịp thời tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc đến các cơ quan của tỉnh và Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại Kỳ họp.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn huyện; tổ chức tốt việc tiếp công dân, đối thoại nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phát sinh mới, có phương án biện pháp xử lý dứt điểm không để khiếu nại đến các cơ quan cấp trên, lựa chọn hình thức tiếp đảm bảo thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh. Thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.
Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tốt việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật. Chủ động phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương nắm tình hình công dân của tỉnh khiếu nại tập trung đến Trung ương để đề xuất kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 


Thanh tra tỉnh kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo về các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp cho các cơ quan tiếp công dân, giải quyết khiếu nại ở Trung ương và phối hợp tiếp công dân khi có yêu cầu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài và các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các vụ việc do cơ quan Trung ương chuyển về.


Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường các biện pháp, nắm chắc tình hình diễn biến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh có phương án xử lý kịp thời các tình huống công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người; theo dõi, có biện pháp xử lý các đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự tại Trụ sở các cơ quan lãnh đạo của tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này./.

 

Đỗ Huy Trung

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn