Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Văn bản kết luận của UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

30/03/2022

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-TTT ngày 25/3/2022 về kiểm tra thực hiện kết luận tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

 

Đối tượng kiểm tra là Ủy ban nhân dân cấp huyện và các Sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện kết luận tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chủ tịch UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan đối với các chỉ đạo, kết luận tiếp công dân, đối thoại của Ủy ban nhân dân tỉnh trong giải quyết khiếu nại của công dân; nguyên nhân chưa thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của địa phương trong việc xử lý đối với từng vụ việc cụ thể. Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cơ quan và người có trách nhiệm đối với kết luận về tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Qua kiểm tra, nhằm hỗ trợ, phối hợp giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý; xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm chậm trễ (nếu có) để có giải pháp chấn chỉnh. Kết quả kiểm tra góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện, hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại thiếu sót dẫn đến việc chậm trễ thi hành, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức cá nhân có liên quan; đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của chính quyền, ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội ở địa phương./.

 

Nguyễn Văn Bé Tư (Phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)

Công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Văn bản kết luận của UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn