Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

28/04/2022

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 571/UBND-TD ngày 17/6/2021 về việc phân công đối thoại giải quyết khiếu nại trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, ngày 14/4/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân, tham dự đối thoại gồm có lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên và 03 công dân khiếu nại Cửu Đạt Bình, Nguyễn Anh Dũng, Lâm Ngọc Hiếu.

 

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt phương án bồi thường tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 13/01/2017. Dự án có tổng số 17 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 12 hộ đồng ý theo cơ chế nhận chuyển nhượng với giá đất trồng cây hàng năm là 1.945.000đ/m2, có 05 hộ không đồng ý theo cơ chế nhận chuyển nhượng. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt; giá bồi thường là 1.345.000đ/m2 và hỗ trợ 05 lần giá đất nông nghiệp (135.000đ/m2 x 5 lần). Các hộ không đồng ý giá đất bồi thường nêu trên, có 03 hộ thực hiện việc khiếu nại hành chính và 02 hộ khởi kiện hành chính tại Tòa án nhân dân. 

 

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đã giải thích cho 03 hộ khiếu nại việc xây dựng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên là phù hợp theo quy định tại Điều 61 Luật Đất đai về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong trường hợp “Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự…”. Về giá đất bồi thường, Hội đồng bồi thường thành phố Long Xuyên đã khảo sát giá đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và có 02 hộ khởi kiện được Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh công nhận giá đất bồi thường của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo quy định.

 

Chủ trì buổi đối thoại, bà Võ Thị Siêu - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận: Việc Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên giải quyết bồi thường đất 2L cho 03 hộ với giá 1.345.000đ/m2 là đúng theo phương án được duyệt tại Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hỗ trợ 05 lần giá đất nông nghiệp theo điểm a khoản 1 Điều 27 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mặt khác, các hộ cùng dự án có đất trồng cây hàng năm được Nhà nước thương lượng với giá 1.945.000đ/m2, thấp hơn giá Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho 03 hộ. Do đó, việc 03 hộ yêu cầu nâng giá bồi thường đất là không có cơ sở xem xét và theo phương án bồi thường, hỗ trợ không có chính sách hoán đổi nền như các hộ yêu cầu. Thanh tra tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai theo hướng giữ nguyên nội dung quyết định giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên.

 

 


Đỗ Huy Trung (PTP. Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)

Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn