Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Ủy ban kiểm tra Công đoàn kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 tại Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh

02/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 482/KH-LĐLĐ ngày 07/3/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về kiểm tra, giám sát năm 2022, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch 11/KH-UBKT.CĐCS ngày 29/3/2022 về kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn năm 2022. Theo đó, Ban Chấp hành công đoàn đã ký Quyết định số 18/QĐ-CĐCS ngày 23/5/2022 kiểm tra chấp hành Điều lệ và quản lý tài chính tại Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

 

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh có tổng số 47 công đoàn viên, tỷ lệ 100% (có 16 nữ, tỷ lệ 34%). Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát quy chế và nhiệm vụ được phân công phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo đơn vị phát động công đoàn viên tham gia triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, tham gia xây dựng các quy định, quy chế tại cơ quan. 


Thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công đoàn viên, đã tổ chức thăm hỏi 06 trường hợp ốm đau đối với công đoàn viên và thân nhân công đoàn viên (8,30triệu đồng); hỗ trợ khó khăn cho 02 trường hợp bằng nguồn Quỹ tương trợ (1,60 triệu đồng); tặng 47 suất quà Tết cho công đoàn viên (28,20 triệu đồng); tổ chức tặng quà cho các cháu là con em công đoàn viên tại cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 (7,60 triệu đồng/38 cháu); khen thưởng  các cháu đạt thành tích tốt trong năm học 2021-2022; vận động Quỹ tương trợ trên cơ sở tự nguyện đóng góp của các công đoàn viên nhằm góp phần giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đóng góp quỹ an sinh xã hội với số tiền 7,74 triệu đồng; 08 công đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị nhân dịp Tháng công nhân với Tháng hành động Vệ sinh An toàn thực phẩm; kết hợp với chính quyền triển khai trong Ngày Pháp luật cho toàn thể công đoàn viên với 02 cuộc 84 lượt người tham dự, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ; tình hình thời sự và các văn bản của Liên đoàn Lao động tỉnh; xây dựng các kế hoạch phát động phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà", "giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà", đăng ký thi đua thực hiện tiêu chuẩn "xây dựng cơ quan văn hóa năm 2022"…


Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Đảm bảo thu đủ, thu kịp thời đoàn phí công đoàn. Việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi đoàn viên. Có mở sổ sách, biểu mẫu kế toán đảm bảo quy định. Việc ghi chép sổ kế toán rõ ràng. Lập chứng từ thu, chi phản ánh trung thực, chính xác. Lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn đảm bảo thời gian quy định.


Đồng thời, Ủy ban kiểm tra đã giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn tại 03 Tổ Công đoàn (Phòng Giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng và Văn phòng). Qua đó, 100% đoàn viên của 03 Tổ Công đoàn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tư tưởng, lập trường chính trị rõ ràng; thực hiện đóng công đoàn phí đầy đủ; tích cực tham gia hoạt động phong trào do Ban chấp hành Công đoàn phát động...


Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Công đoàn yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới như việc duy trì chế độ sinh hoạt chưa đảm bảo theo quy định; các hoạt động phong trào chưa phong phú, chủ yếu là tham gia các hoạt động, phong trào do Công đoàn cấp trên phát động hoặc kết hợp với Khối thi đua để tham gia các hoạt động phong trào; công tác thông tin báo cáo ở một số Tổ Công đoàn chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng chưa cao./.

 

Đỗ Huy Trung

Ủy ban kiểm tra Công đoàn kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 tại Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn