Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

12/07/2019

Ngày 11/6/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.

Ngày 11/6/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.

 

Theo đó, việc giải quyết kiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên được thực hiện theo quy trình 03 bước như sau:

 

1. Bước chuẩn bị:

 

Căn cứ vào đơn khiếu nại, kết quả làm việc với đại diện tổ chức đảng cấp dưới đã giải quyết khiếu nại và người khiếu nại hoặc nhiệm vụ được phân công, vụ trưởng vụ lĩnh vực, địa bàn báo cáo, đề xuất về kế hoạch giải quyết khiếu nại, dự kiến đoàn giải quyết khiếu nại; trình Thường trực Ủy ban xem xét ban hành quyết định/kế hoạch kiểm tra; đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho thành viên…

 

2. Bước tiến hành:

 

Đoàn kiểm tra tổ chức hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch làm việc; làm việc với người khiếu nại, Chi bộ có người khiếu nại, các tổ chức, cá nhân liên quan để thu thập, nghiên cứu tài liệu; thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ (nếu có); chuẩn bị báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại; hoàn chỉnh báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại.

 

3. Bước kết thúc:

 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận, biểu quyết quyết định hoặc đề nghị về hình thức kỷ luật…

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW, ngày 03/01/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn