Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Một số lưu ý trong công tác kết nạp Đảng viên

16/05/2019

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 108-CV/ĐUK ngày 11/4/2019 gửi cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở về việc lưu ý một số nội dung trong công tác kết nạp Đảng.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 108-CV/ĐUK ngày 11-4-2019 gửi cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở về việc lưu ý một số nội dung trong công tác kết nạp Đảng. 


Theo đó, công tác kết nạp đảng viên cần lưu ý một số điểm sau:


"- Công tác kết nạp đảng viên phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.


- Về lý lịch của người xin vào Đảng và thủ tục kết nạp Đảng thực hiện tuân thủ nghiêm túc Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, để phục vụ cho công tác cán bộ trước mắt và lâu dài, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy hướng dẫn người xin vào Đảng kê khai mục hoàn cảnh gia đình trong cuốn lý lịch, cần kê khai thêm về chú, bác, cô, cậu, dì ruột của người xin vào Đảng (theo phụ lục hướng dẫn).


- Riêng đối với trường hợp kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên thực hiện theo Công văn số 983-CV/BTCTU ngày 14/8/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang. Ngoài những tiêu chuẩn, điều kiện chung theo quy định, cần xem xét thêm yếu tố là nhân tố tiêu biểu về mọi mặt để làm gương trong môi trường học tập như: về học lực là loại giỏi (đối với học sinh trường trung học phổ thông, 3 năm cuối cấp là học sinh giỏi và phải thi đậu đại học); hạnh kiểm hằng năm xếp loại tốt; phải là cán bộ đoàn giỏi, đoàn viên xuất sắc, nhân tố nổi trội, tiên phong trong các phong trào của nhà trường, của tổ chức Đoàn Thanh niên."

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng)

Một số lưu ý trong công tác kết nạp Đảng viên

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn