Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Ngành Thanh tra An Giang được bổ nhiệm nhiều thanh tra viên chính

30/03/2022

Ngày 22 tháng 3 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành các quyết định bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính.

 

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021, 


Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành  quyết định bổ nhiệm ngạch thanh tra viên chính và xếp lương đối với các công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, theo đó ngành Thanh tra An Giang có 32 công chức được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính, riêng Thanh tra tỉnh là 9 công chức, nâng tổng lực lượng thanh tra viên chính của Thanh tra tỉnh lên 27 người, đây là con số cao nhất trong những năm qua. Cho thấy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức trong ngành ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.


Đây cũng là động lực khuyến khích công chức trong ngành phấn đấu. Hi vọng trong thời gian tới, ngành Thanh tra An Giang nói chung và Thanh tra tỉnh nói riêng, tiếp tục có thêm nhiều thanh tra viên chính hơn nữa, góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra, đạt được nhiều kết quả tích cực, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Đối với cán bộ được làm công tác thanh tra là một vinh dự. Vì sao? Vì công tác thanh tra là một công tác quan trọng, Đảng và Chính phủ có tin cậy mới giao cho làm nhiệm vụ ấy” (Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 05 tháng 3 năm 1960).

Phạm Ngọc Bảo Trân (Phó Chánh Văn phòng)

Ngành Thanh tra An Giang được bổ nhiệm nhiều thanh tra viên chính

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn