Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Xét chuyển ngạch thanh tra viên đợt 01 năm 2019

26/04/2019

Ngày 25/3/2019, Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra tiến hành họp xét đối với các trường hợp đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên. Qua thẩm định, xem xét đánh giá, đối chiếu các điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thanh tra viên, Hội đồng đã thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và xếp lương ngạch thanh tra viên cho 03 trường hợp theo quy định.

Ngày 25/3/2019, Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra tiến hành họp xét đối với các trường hợp đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên. Qua thẩm định, xem xét đánh giá, đối chiếu các điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thanh tra viên, Hội đồng đã thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và xếp lương ngạch thanh tra viên cho 03 trường hợp theo quy định.

 

Ngày 09/4/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên đối với 03 công chức thuộc ngành Thanh tra tỉnh An Giang, cụ thể:


1. Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngạch Thanh tra viên kể từ ngày 01/2/2019.


2. Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Diệp Thanh Vũ, chuyên viên Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngạch Thanh tra viên kể từ ngày 01/2/2019.


3. Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Trang Thanh Huy, Phó Chánh Thanh tra huyện Châu Phú vào ngạch Thanh tra viên kể từ ngày 01/3/2019.


Việc xét chuyển công chức vào các ngạch Thanh tra là nhiệm vụ theo quy định nhưng đây cũng là mặt công tác xây dựng lực lượng ngành thanh tra vững mạnh, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, giúp các công chức được bổ nhiệm Thanh tra viên ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc từ đó phát huy bản thân, phấn đấu trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển ngành thanh tra An Giang.

 

Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Xét chuyển ngạch thanh tra viên đợt 01 năm 2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn