Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Thanh tra tỉnh An Giang ban hành tiêu chí, thang điểm thi đua đối với Thanh tra các sở, Ban Dân tộc và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố năm 2022

14/03/2022

Ngày 25/02/2022, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTT về việc ban hành Tiêu chí, thang điểm thi đua đối với Thanh tra các sở, Ban Dân tộc và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố năm 2022

 

Theo đó, tiêu chí, thang điểm thi đua đối với Thanh tra các sở, Ban Dân tộc và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố năm 2022 gồm 4 tiêu chí thi đua, gồm: Thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng văn bản pháp luật, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tổ chức, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

 

Để phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí thi đua, Thanh tra các sở, Ban Dân tộc và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tổ chức chia theo Khối và Cụm, cụ thể:

 

Đối với Thanh tra các sở, Ban Dân tộc chia làm 02 Khối:

 

Khối 01 gồm 09 đơn vị: Thanh tra Sở Giao thông vận tải (Khối trưởng); Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT (Khối phó); Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Sở Y tế; Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra Sở Xây dựng; Thanh tra Sở Công thương và Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Khối 02 gồm 08 đơn vị: Thanh tra Sở Nội vụ (Khối trưởng); Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Khối phó); Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ; Thanh tra Sở Tài chính; Thanh tra Sở Ngoại vụ; Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; Thanh tra Sở Tư pháp và Thanh tra Ban Dân tộc.
Đối với Thanh tra huyện, thị xã, thành phố chia làm 02 Cụm:

 

Cụm 01 gồm 06 các đơn vị: Thanh tra huyện Châu Thành (Cụm trưởng); Thanh tra thành phố Long Xuyên (Cụm phó); Thanh tra huyện Tri Tôn; Thanh tra huyện Thoại Sơn; Thanh tra huyện Phú Tân và Thanh tra huyện An Phú.

 

Cụm 02 gồm 05 các đơn vị: Thanh tra thành phố Châu Đốc (Cụm trưởng); Thanh tra thị xã Tân Châu (Cụm phó năm 2022); Thanh tra huyện Tịnh Biên; Thanh tra huyện Châu Phú và Thanh tra huyện Chợ Mới.

 

Đây là cơ sở xét thi đua, khen thưởng năm 2022 của Ngành Thanh tra tỉnh An Giang./.

 

Trần Văn Phúc (Thanh tra viên - Văn phòng)

Thanh tra tỉnh An Giang ban hành tiêu chí, thang điểm thi đua đối với Thanh tra các sở, Ban Dân tộc và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố năm 2022

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn