Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2019

25/04/2019

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 03/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông).

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 03/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông).


Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Chia sẻ các kinh nghiệm thành công của việc ứng dụng CNTT trong các đơn vị, các sáng kiến, giải pháp ứng dụng CNTT hiệu quả gắn với CCHC để phục vụ nhân dân; Khuyến khích các cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức), đơn vị tích cực tham gia ứng dụng CNTT trong công việc hành chính hàng ngày, cũng như giao tiếp trao đổi thông tin, văn bản điện tử; phát huy hiệu quả các phần mềm và ứng dụng đã triển khai, thực hiện tốt chủ đề thi đua; Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa, minh bạch hóa các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Tăng cường ứng dụng chữ ký số, sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc giữa các cá nhân, tổ chức trong cơ quan nhà nước; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp xã hội hóa trong giải quyết các TTHC. Nâng cao tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.


Về đối tượng thi đua: gồm những tập thể, cá nhân thuộc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.


Tiêu chí thi đua cho các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện theo Kế hoạch cụ thể như sau: Có Kế hoạch và thực hiện kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin tại các đơn vị trực thuộc; Xây dựng công cụ thống kê số lượng văn bản đến, văn bản đi của các đơn vị trực thuộc tại cơ quan, đơn vị; Tỉ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100%; Tỉ lệ hồ sơ được nhập và giải quyết đúng hạn trên phần mềm đạt trên 90%/tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thực tế; Tỉ lệ giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3 đạt trên 50%, mức độ 4 đạt trên 40%; Tỉ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI đạt trên 15%; Tỉ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI đạt trên 20%.


Thời điểm phát động thi đua kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch năm 2019 đến ngày 31/12/2019. Hồ sơ đề xuất khen thưởng hết ngày 15/11/2019. Tổng hợp, xét và trình UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019.

 

Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn