Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Hoạt động toàn ngành

Xét chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch thanh tra viên đợt 01 năm 2018

09/10/2018

Ngày 04/9/2018 Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra đã tiến hành họp xét đối với các trường hợp đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên.

Trước đó, ngày 04/9/2018 Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra đã tiến hành họp xét đối với các trường hợp đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên. Qua thẩm định, xem xét đánh giá, đối chiếu các điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thanh tra viên, Hội đồng đã thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và xếp lương ngạch thanh tra viên cho 09 trường hợp theo quy định.

Ngày 03/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên đối với 09 công chức thuộc ngành Thanh tra tỉnh An Giang, cụ thể:


    1. Ông Cao Hoàng Phong, công chức Thanh tra tỉnh.


    2. Ông Trần Trung Chánh, công chức Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.


    3. Bà Trương Lê Mỹ Trinh, công chức Thanh tra Sở Giao thông Vận tải.


    4. Ông Lê Ngọc Thành, công chức Thanh tra Sở Tư pháp.


    5. Ông Nguyễn Đức Dzu, công chức Thanh tra huyện Châu Phú.


    6. Bà Lương Thảo Vy, công chức Thanh tra huyện Châu Phú.


    7. Ông Phạm Quốc Bình, công chức Thanh tra huyện Tịnh Biên.


    8. Ông Lâm Thế Hải, công chức Thanh tra huyện Châu Thành.


    9. Ông Lâm Hoàng Thân, công chức Thanh tra huyện Phú Tân.

 

Việc xét chuyển công chức vào các ngạch Thanh tra là nhiệm vụ theo quy định nhưng đây cũng là mặt công tác xây dựng lực lượng ngành thanh tra vững mạnh, đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, giúp các công chức được bổ nhiệm Thanh tra viên ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc từ đó phát huy bản thân, phấn đấu trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển ngành thanh tra An Giang.

 

Trương Hoài Ân (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Xét chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch thanh tra viên đợt 01 năm 2018

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn