Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Sự kiện nổi bật

Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021

26/11/2020

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang, ngày 19/11/2020 Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021.

 

Buổi làm việc do ông Trần Thanh Bình – Trưởng Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội chủ trì, cùng với sự tham dự của toàn thể công chức Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội. Về phía các đơn vị đến tham dự có đại diện thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố; đại diện bộ phận được giao chức năng thanh tra, kiểm tra các ngành: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Quản lý thị trường, Hải quan, Ngân hàng Nhà nước,…

 

 

Việc xử lý chồng chéo đã loại trừ, giảm được 304 lượt doanh nghiệp bị trùng lặp, tạo cơ sở để Thanh tra tỉnh hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt đúng quy định, đảm bảo mỗi doanh nghiệp chỉ được thanh tra, kiểm tra không quá một lần trong năm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

 

Trương Kim Phụng (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn