Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Tài liệu Chỉ số PACA
Các văn bản đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA)

 

1. Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017


2. Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ ban hành  phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017.


3. Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA).

 

4. Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA năm 2017). (Tải QĐ 876/QĐ-UBND)

 

Tải về các văn bản,

 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang