Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2020 (23/09/2020)
Tính đến hết ngày 14/9/2020, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 210 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó:106 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 104 cuộc thanh tra độc lập) đối với 35.057 cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
 An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ (25/06/2020)
Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 84/NQ-CP) và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP, ngày 22/6/2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Văn bản số 653/UBND-NC, chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.
 Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về ĐTXD của BQLDA Đâu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27). (01/04/2020)
Ngày 30/3/2020, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27).
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành quý 1 năm 2020 (30/03/2020)
Tính đến hết ngày 13/3/2020, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 82 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 48 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 34 cuộc thanh tra độc lập) đối với 26.129 cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, tư pháp, thông tin truyền thông và xây dựng.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tháng 8 năm 2019 (22/08/2019)
Tính đến hết ngày 14/8/2019, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 34 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 11 cuộc thanh tra độc lập) đối với 2.149 cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông, xây dựng, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, khoa học công nghệ, công thương, tư pháp.
 Thanh tra tỉnh công bố Quyết (lịnh thanh tra một sỗ dự án dầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Châu Thành (07/06/2019)
Thực hiện Quyết định số 2937/QD-UBND ngày 20/11/2018 cua UBND tinh về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành Thanh tra An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tinh. Ngày 04/6/2019, tại UBND huyện Châu Thành, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 64/QĐ-TTT ngày 24/5/2019 của Chánh Thanh tra tinh đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra một số dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành.
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Quý I năm 2019 (24/04/2019)
Tính đến hết ngày 12/3/2019, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 70 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 37 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 33 cuộc thanh tra độc lập) đối với 14.412 cá nhân và 160 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, xây dựng.
 Những kết quả qua công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2019 (29/03/2019)
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng quý I trong tỉnh đạt được những kết quả chủ yếu sau:
 Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Quý I năm 2019 (27/03/2019)
Tính đến hết ngày 12/3/2019, Thanh tra các Sở ngành trong tỉnh đã triển khai 70 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 37 cuộc thanh tra thành lập đoàn và 33 cuộc thanh tra độc lập) đối với 14.412 cá nhân và 160 tổ chức trên địa bàn tỉnh. Các cuộc thanh tra được triển khai trên nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành như: Nội vụ, văn hóa thể thao và du lịch, y tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông, xây dựng.
 Một số kết quả chủ yếu qua công tác PCTN tháng 02/2019 (06/03/2019)
Trong kỳ, các cấp, các ngành duy trì hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; quy định về kê khai minh bạch tài sản, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng… thông qua sinh hoạt chi bộ, cuộc họp đơn vị; hội nghị tập huấn và “Ngày pháp luật” được 02 cuộc, 512 lượt người tham dự (trong đó Hội Cựu chiến binh tỉnh 01 cuộc, 335 người; Châu Phú 01 cuộc, 07 người; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 170 người).

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang