Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
04/QĐ-TTT Quyết định số 04/QĐ-TTT ngày 15/01/2021 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra Thanh tra tỉnh An Giang 15/01/2021
128/TTT-VP Công văn 128/TTT-VP ngày 31/03/2020 của Thanh tra tỉnh phân công tổng hợp báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN (thay thế CV 295/TTT-VP ngày 13/7/2017) Thanh tra tỉnh An Giang 31/03/2020
66/QĐ-TTT Quyết định số 66/QĐ-TTT ngày 26/03/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh An Giang 26/03/2020
20/QĐ-TTT Quyết định số 20/QĐ-TTT ngày 04/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh An Giang 04/02/2020
19/QĐ-TTT Quyết định số 19/QĐ-TTT ngày 03/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang 03/02/2020
26/QĐ-TTT Quyết định số 26/QĐ-TTT ngày 11/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Danh mục hồ sơ của Thanh tra tỉnh năm 2020 Thanh tra tỉnh An Giang 11/02/2020
60/QĐ-TTT Quyết định số 60/QĐ-TTT ngày 30/02/2020 của Thanh tra tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh An Giang Thanh tra tỉnh An Giang 20/03/2020

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang