Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH
Skip portlet Portlet Menu
 Thanh tra tỉnh An Giang ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính (14/07/2020)
Xác định việc ứng dụng công ngệ thông tin (CNTT) là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành và hoạt động của đơn vị, trong suốt thời gian qua lãnh đạo Thanh tra tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT gắn với công tác cải cách hành chính tại đơn vị đã mang lại nhiều kết quả thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của đơn vị nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung
 Thanh tra tỉnh phát huy hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan (16/06/2020)
Thời gian qua Thanh tra tỉnh đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, quyền làm chủ của công chức, người lao động được phát huy, ý thức trong chấp hành pháp luật và tổ chức kỷ luật được nâng cao, tạo sự nhất trí đồng thuận cao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 Thanh tra tỉnh An Giang tiến hành sắp xếp, tinh gọn, cơ cấu, tổ chức (10/03/2020)
Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang ban hànhkèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND tỉnh An Giang
 Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên khóa 07/2019 (13/08/2019)
Sáng ngày 23/7/2019, tại TP. Cần Thơ, Trường Cán bộ Thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên khóa 07/2019, đến dự có Ths.Nguyễn Viết Thạch - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, đ/c Trần Phước Hoàng - Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ cùng 147 đ/c học viên tham dự.
 Thanh tra tỉnh An Giang tham dự lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2019 của ngành Thanh tra khu vực Tây Nam bộ tổ chức tại thành phố Cần Thơ (07/06/2019)
Thực hiện Công văn số 313/TCBTT-ĐT ngày 25/05/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra và Quyết định số 1670/QĐ-HCQG ngày 30/05/2019 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính năm 2019.
 Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức ngành Thanh tra (29/05/2019)
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 769/CT-TCP ngày 17/5/2019 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.
 Xét chuyển ngạch thanh tra viên đợt 01 năm 2019 (26/04/2019)
Ngày 25/3/2019, Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra tiến hành họp xét đối với các trường hợp đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên. Qua thẩm định, xem xét đánh giá, đối chiếu các điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thanh tra viên, Hội đồng đã thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và xếp lương ngạch thanh tra viên cho 03 trường hợp theo quy định.
 Tỉnh An Giang phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030 (25/04/2019)
Ngày 22/3/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh ký quyết định số 618/QĐ-UBND Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030.
 Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2019 (25/04/2019)
Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 03/4/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông).
 Xét chuyển ngạch thanh tra viên đợt 01 năm 2019 (22/04/2019)
Ngày 25/3/2019, Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra tiến hành họp xét đối với các trường hợp đề nghị xét chuyển ngạch thanh tra viên. Qua thẩm định, xem xét đánh giá, đối chiếu các điều kiện tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thanh tra viên, Hội đồng đã thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và xếp lương ngạch thanh tra viên cho 03 trường hợp theo quy định.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang