Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Skip portlet Portlet Menu
 Công bố kêt luận thanh tra thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai (03/06/2019)
Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch ƯBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai, thời kỳ thanh tra từ năm 2017 đến năm 2018.
 Một số vấn đề cần khẩn trương quan tâm thực hiện trong công tác thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực háp luật trên địa bàn tỉnh An Giang (19/04/2019)
Thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật, trong đó có quyết định về giải quyết tranh chấp đất đai những năm qua đã được Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, hiện nay qua thực tiễn kiểm tra và thống kê các quyết định còn tồn đọng nhận thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung để có giải pháp xử lý dứt điểm, đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.
 Kết thúc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú (19/04/2019)
Thanh tra Tỉnh An Giang vừa ban hành Thông báo số 128/TTT-ĐTT ngày 16/4/2018 kết thúc thanh tra trực tiếp về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai.
 Vướng mắc về căn cứ pháp luật trong cách tính thu nhập sau thuế đối với định mức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang (29/03/2019)
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh) V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang có quy định tại Điều 29 về hỗ trợ do ngừng sản xuất kinh doanh cho người bị thu hồi, giải tỏa đất như sau: “1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức kinh tế, người sản xuất kinh doanh bị ngừng sản xuất kinh doanh thì được hỗ trợ như sau:
 Một số vấn đề lưu ý khi xem xét giải quyết tố cáo tiếp (29/03/2019)
Tố cáo tiếp là quyền của người tố cáo và việc giải quyết tố cáo tiếp là trách nhiệm của người giải quyết tố cáo được pháp luật về tố cáo năm 2011 và hiện nay là Luật sửa đổi bổ sung Luật Tố cáo năm 2018 quy định rõ và khá cụ thể về các vấn đề cần xem xét khi tiếp nhận đơn và xử lý tố cáo tiếp.
 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019. (28/03/2019)
Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là một nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên góp phần bảo đảm pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, trong đó những nội dung của pháp luật liên quan đến vấn đề thể hiện quyền dân chủ của công dân và trách nhiệm xử lý của Nhà nước đối với ý kiến của nhân dân đó là pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại huyện An Phú (08/03/2019)
Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai giai đoạn 2018-2019.
 Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của nông dân (25/01/2019)
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước. Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Căn cứ nội dung trên, ngày 25/02/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 82/CTrPH-UBND-HND về việc phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân qua 03 năm thực hiện đã được một số kết quả sau:

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang