Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH THANH TRA
Skip portlet Portlet Menu
 Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang giai đoạn 2021-2025 (09/03/2020)
Ngày 26/02/2020, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 11/KH-TTT về phát triển ngành Thanh tra An Giang 5 năm (2021-2025)
 Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2020 (22/07/2019)
Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-TTT ngày 18/7/2019 về phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2020
 Chương trình công tác thanh tra năm 2019 (30/11/2018)
Ngày 20 tháng 11 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2937/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh.
 Chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh (14/11/2017)
Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh
 Kế hoạch phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2018 (07/08/2017)
Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-TTT ngày 31/7/2017 về phát triển ngành Thanh tra An Giang năm 2018
 Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh (28/11/2016)
Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 3375/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2017 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh
 Kế hoạch công tác thanh tra năm 2016 (25/10/2016)
Ngày 01/12/2015, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2016 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang