Cổng thông tin điện tử Thanh Tra tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG ĐĂNG, ĐOÀN THỂ
Skip portlet Portlet Menu
 Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về "nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn" (13/07/2020)
Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn", hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh từng bước được nâng lên, đổi mới về nội dung và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
 Kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 (24/06/2020)
Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ trong công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên; tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cùng cơ quan phát động các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,...
 Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 2 năm 2020 (11/05/2020)
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, sáng ngày 04/5/2020, Chi bộ 2 đã long trọng tổ chức lễ kết nạp cho 03 đồng chí ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
 Lễ công nhận Đảng viên chính thức năm 2019 (22/08/2019)
Ngày 19/8/2019, được sự nhất trí của Đảng ủy Thanh tra tỉnh, Chi bộ 2 đã tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thành Nguyên. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng quy định. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Thanh Tráng – Bí Thư Đảng ủy, đồng chí Trần Thanh Bình – Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Giàu – Phó Bí thư Chi bộ, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên đang sinh hoạt trong Chi bộ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Giàu – Phó Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thành Nguyên.
 Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên (12/07/2019)
Ngày 11/6/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ký Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.
 Công đoàn Thanh tra tỉnh tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, ngưòi đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (07/06/2019)
Ngày 22/4/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Ke hoạch số 446/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoi với công tác bảo vệ người phát hiện, to giác, người đâu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, theo đó Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cẩu các cấp công đoàn trong tỉnh căn cứ tình hình thực tê của đơn vzề đê xây dựng, triên khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả.
 Một số lưu ý trong công tác kết nạp Đảng viên (16/05/2019)
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 108-CV/ĐUK ngày 11/4/2019 gửi cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở về việc lưu ý một số nội dung trong công tác kết nạp Đảng.
 Thanh tra tỉnh triển khai tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 theo chủ đề trọng tâm của Ban Dân vận Tỉnh ủy (19/04/2019)
Bản chất Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân (Khoản 1, Điều 2)(4)….”. Do vậy, để duy trì, bảo vệ và phát triển sự ưu việt tốt đẹp của Nhà nước ta, việc luôn luôn tạo sự tin tưởng, đồng thuận và tinh thần tích cực của quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng để nói về công tác dân vận trong nhiều giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam và đặc biệt là trong thời đại ngày nay và tương lai.
 Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ 2 năm 2018 (16/07/2018)
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.
 Chi bộ 3 - Đảng bộ Thanh tra tỉnh trao quyết định công nhận đảng viên chính thức (11/07/2018)
Tại cuộc Chi bộ lệ kỳ ngày 11/6/2018, đồng chí Huỳnh Thanh Quang - Bí thư Chi bộ đã tiến hành công bố và trao Quyết định số 2698-QĐ/ĐU ngày 22-5-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng về việc công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Phan Thị Cẩm Nhung.

Trang đầu Trang kế1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
Tin mới
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Về đầu trang