Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2017 tại Thanh tra tỉnh An Giang

29/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm thực hiện vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2017, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó trọng tâm thực hiện vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:


1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc rà soát, xử lý chồng chéo chương trình, kế hoạch thanh tra năm của các cơ quan thanh tra cấp sở, cấp huyện, nhất là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp; đảm bảo tuân thủ đúng phạm vi, thời gian, nội dung, đối tượng thanh tra, không làm ảnh hướng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mỗi doanh nghiệp chỉ thanh tra tối đa 01 lần/năm.


2. Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP, nhất là tập trung giải trình những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền.


3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại giữa các cấp chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh; triển khai, theo dõi thực hiện Quy chế sau khi được ban hành.


4. Phối hợp với ngành thông tin, truyền thông trong việc hỗ trợ, cung cấp cho Chuyên trang phòng, chống tham nhũng; phối với Sở Tư pháp tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


5. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo; qua đó, tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc tố cáo hành vi tham nhũng đúng địa chỉ, có hiệu quả; phát huy tinh thần tố giác của cán bộ, nhân dân đối với hành vi tham nhũng. Kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng và cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng.


Với một số nhiệm, vụ giải pháp trọng tâm nêu trên, năm 2017 Thanh tra tỉnh quyết tâm hoàn thành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị và hành chính công, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn và góp phần nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh.

 

Ngô Thanh Tâm

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2017 tại Thanh tra tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn