Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động kiếm soát thủ tục hành chính năm 2020

11/05/2020

Ngày 23/4/2020, Thanh tra tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 22/KH-TTT về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

 

Theo đó, tiến hành các hoạt động nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh, bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, phù hợp giữa Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.


Về nội dung thực hiện trong năm 2020 cụ thể như sau:


Thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ;


Tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định;


Công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính;


Thực hiện rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh;


Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến công chức đầy đủ, kịp thời thường xuyên trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan, hội nghị công chức, cổng thông tin điện tử, mạng nội bộ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;


Tham gia các đợt tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;


Thường xuyên giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính,...

 

Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động kiếm soát thủ tục hành chính năm 2020

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn