Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

16/05/2019

Ngày 14/5/2019, Thanh tra tỉnh có Công văn số 180/TTT-VP gửi Sở Nội vụ đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2019 tại đơn vị, kèm theo là Bảng điểm đăng ký thi đua với tổng số điểm đăng ký tối đa là 100 điểm.

Ngày 14/5/2019, Thanh tra tỉnh có Công văn số 180/TTT-VP gửi Sở Nội vụ đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2019 tại đơn vị, kèm theo là Bảng điểm đăng ký thi đua với tổng số điểm đăng ký tối đa là 100 điểm.


Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1067/QĐ-UBND  về phê duyệt kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019. Hưởng ứng phong trào thi đua cải cách hành chính của tỉnh, hàng năm Thanh tra tỉnh đều có đăng ký thi đua cải cách hành chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp.


Về các nội dung đăng ký thi đua bao gồm: thực hiện Chương trình, Kế hoạch CCHC năm 2019; công tác tuyên truyền, kiểm tra CCHC; cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện quy chế văn hóa công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; có nghiên cứu đưa ra các sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả trong CCHC.


Việc phát động thi đua cải cách hành chính tại đơn vị những năm qua đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại cơ quan Thanh tra tỉnh; khuyến khích tinh thần làm việc của công chức, có nhiều sáng tạo, nghiên cứu, các giải pháp mang lại nhiều hiệu quả trong công việc.


Tính trong năm 2018, qua công tác đánh giá, phân loại công chức cuối năm, xét thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ, Chánh Thanh tỉnh đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTT ngày 01/11/2018 về việc công nhận 35 sáng kiến, giải pháp của công chức tại đơn vị, đây là những sáng kiến, giải pháp mang lại nhiều hiệu quả cho công tác tại đơn vị, góp phần rất lớn vào công tác cải cách hành chính của tỉnh An Giang.

Trương Hoài Ân (Văn phòng)

Thanh tra tỉnh hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn