Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Cải cách hành chính

Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2017

29/03/2017

Ngày 24/3/2017, Tổ kiểm tra công vụ Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2017 và đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt.

Ngày 24/3/2017, Tổ kiểm tra công vụ Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2017 và đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt.


Việc thực hiện kế hoạch nhằm nắm tình hình chấp hành các quy định pháp luật của công chức, người lao động thuộc Thanh tra tỉnh trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan, tác phong, lề lối làm việc,.. giúp Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, người lao động thuộc lĩnh vực được phân công; kịp thời phát hiện, kiến nghị với Lãnh đạo có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc.


Theo kế hoạch được phê duyệt, Tổ kiểm tra công vụ sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung:


- Kiểm tra tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở, đạo đức công vụ của công chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ được giao;

 

 - Kiểm tra việc chấp hành thời giờ làm việc;


- Kiểm tra việc chấp hành mặc trang phục ngành theo Văn bản số 440/TTT-VP ngày 16/9/2016 của Chánh Thanh tra tỉnh;


- Kiểm tra trách nhiệm hướng dẫn, tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự giải quyết, thời gian trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi bộ phận này đi vào hoạt động.


Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo hàng tháng và tổng hợp vào cuối năm để làm cơ sở đánh giá công chức, người lao động./.

 

Nguyễn Thành Nguyên

Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2017

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn