Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của nông dân

25/01/2019

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước. Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Căn cứ nội dung trên, ngày 25/02/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 82/CTrPH-UBND-HND về việc phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân qua 03 năm thực hiện đã được một số kết quả sau:

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước. Ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hòa giải và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Căn cứ nội dung trên, ngày 25/02/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp số 82/CTrPH-UBND-HND về việc phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân qua 03 năm thực hiện đã được một số kết quả sau:


Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan nghiêm túc thực hiện chương trình đã được ký kết và mời đại diện Hội Nông dân, Hội Luật gia, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt tham gia và tham khảo ý kiến về quan điểm giải quyết vụ việc trong các buổi họp xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày tiếp công dân tại Trụ sở tiếp dân của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia tiếp công dân tại các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại các buổi tiếp dân, công dân đã được hướng dẫn, giải thích thấu tình, hợp lý, đúng pháp luật và được công dân chấp nhận, không để nảy sinh thêm vụ việc phức tạp.


Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhất là tại cơ sở, vì thế hàng năm Tỉnh đều có xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, các ngành, các cấp đã tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền được 252 lớp với 16.508 lượt người tham dự trong đó, đặc biệt ưu tiên chọn triển khai sâu, rộng ở những vùng xa, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, nơi có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả thấp, đã in 4.251 bộ tài liệu và 2.130 bộ sách về pháp luật khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; 18.871 tờ bướm và 237 băng đĩa. Thành phần tham dự gồm các ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ tư pháp - hộ tịch; thành viên tổ hòa giải, cán bộ tư pháp, địa chính - xây dựng, lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng khóm, ấp, Tổ trưởng Tổ tự quản; cán bộ Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và nông dân có uy tín, sản xuất giỏi ở địa phương. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trong các ngành, các cấp. Do đó nhiều vấn đề mới phát sinh đã được hòa giải, giải quyết mâu thuẩn, vướng mắc trong nội bộ nông dân ngay từ cơ sở.


Ngoài ra, Thanh tra tỉnh với chức năng tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, vì thế khi thực hiện thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc sở về việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đều mời đại diện Hội Nông dân tham dự để kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở nông thôn, kiểm tra công tác hoà giải, giải quyết mâu thuẩn vướng mắc trong nội bộ nông dân nếu có phát sinh. Trong kỳ sơ kết đã tổ chức 06 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với 05 Chủ tịch UBND cấp huyện và 01 Giám đốc Sở, qua công tác thanh tra trách nhiệm đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh các mặt thiếu sót cần phải khắc phục để đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật.


Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt và phối hợp có hiệu quả với Hội Nông dân các cấp, nhất là trong việc tuyên truyền, tư vấn pháp luật cũng như trực tiếp tham gia các buổi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nông dân, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.

 

Võ Huyền Văn (Phòng TT. Khiếu nại - Tố cáo)

Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của nông dân

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn