Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại huyện An Phú

08/03/2019

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai giai đoạn 2018-2019.

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai giai đoạn 2018-2019.


Ngày 05/3/2019, Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện An Phú. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thành viên Đoàn thanh tra, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện An Phú, cùng Trưởng các phòng, ban huyện gồm Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Vĩnh Hội Đông, Nhơn Hội, Phước Hưng và Khánh An được thanh tra.


Được sự ủy quyền của Chánh Thanh tra tỉnh, bà Lưu Thị Anh Thư –Trưởng đoàn Thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai giai đoạn 2018-2019; phổ biến tóm tắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch Thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn Thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, thống nhất lịch thanh tra tại UBND huyện.


Chủ tịch UBND huyện An Phú nhất trí với Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn và UBND các xã chuẩn bị sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phối hợp để Đoàn Thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra./.

Lưu Thị Anh Thư (PTP. TT. Khiếu nại, tố cáo)

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại huyện An Phú

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn