Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Khiếu nại, tố cáo

Kết thúc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú

19/04/2019

Thanh tra Tỉnh An Giang vừa ban hành Thông báo số 128/TTT-ĐTT ngày 16/4/2018 kết thúc thanh tra trực tiếp về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai.

Thanh tra Tỉnh An Giang vừa ban hành Thông báo số 128/TTT-ĐTT ngày 16/4/2018 kết thúc thanh tra trực tiếp về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai.

 

Thông báo nêu rõ, thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTT ngày 18/02/2019 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai; Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại 08 đơn vị có liên quan thuộc UBND huyện An Phú từ ngày 06/3/2019  đến ngày 12/4/2019.

 

Căn cứ quy định tại Điều 31 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Đoàn Thanh tra thông báo kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị từ ngày 12/4/2019.

 

Trước đó, ngày 18/02/2019, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 14/QĐ-TTT thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai. Đoàn Thanh tra gồm có 08 người, do bà Lưu Thị Anh Thư, Phó Trưởng phòng Thanh tra - khiếu nại, tố cáo làm Trưởng đoàn và ông Ngô Tuấn Linh, thanh tra viên phòng Thanh tra - khiếu nại, tố cáo làm Phó Trưởng đoàn; tham gia cùng Đoàn Thanh tra có mời ông Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Thoa - Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ông Trần Thanh Minh - chuyên viên, Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh./.


Lưu Thị Anh Thư (Phòng Thanh tra Khiếu nại, tố cáo)

Kết thúc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Phú

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn