Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

NGHIỆP VỤ THANH TRA, GQKNTC

Hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Long Xuyên

31/01/2018

Trong những năm qua, công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh An Giang rất được chú trọng và quan tâm tích cực từ các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và tổ chức có liên quan. Từ đó, hiệu quả giải quyết khiếu nại, nhất là việc giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với đơn thẩm quyền mới phát sinh trong lĩnh vực thu hồi đất để thực hiện các dự án là rất khả quan, trong đó, thành phố Long Xuyên là địa phương điển hình có kết quả giải quyết cao trong năm 2017

Trong những năm qua, công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh An Giang rất được chú trọng và quan tâm tích cực từ các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và tổ chức có liên quan. Từ đó, hiệu quả giải quyết khiếu nại, nhất là việc giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với đơn thẩm quyền mới phát sinh trong lĩnh vực thu hồi đất để thực hiện các dự án là rất khả quan, trong đó, thành phố Long Xuyên là địa phương điển hình có kết quả giải quyết cao trong năm 2017.


Tỉnh An Giang có thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc là đô thị loại 2, là nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính, động lực phát triển kinh tế của cả tỉnh. Do đó, rất nhiều các dự án đã và đang được triển khai thực hiện nhằm chỉnh trang đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì vậy, việc phát sinh khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này đã được Đảng bộ và UBND thành phố đặc biệt quan tâm  xử lý cho tốt để ổn định an ninh trật tự, tạo động lực và nền tản phát triển.


 Năm 2017, so với 10 huyện, thị, thành khác của Tỉnh, trên địa bàn thành phố Long Xuyên phát sinh nhiều đơn khiếu nại, trong đó có đến 100 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố liên quan đến chính sách thu hồi đất, giải tỏa, bồi thường để thực hiện 07 dự án. Thanh tra thành phố Long Xuyên là cơ quan trực tiếp đồng thời phối hợp với các tổ chức, ban, ngành và đoàn thể của thành phố khẩn trương, quyết liệt thực hiện trách nhiệm rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết xong dứt điểm 95/100 đơn, đạt 95%, trong đó: Vận động rút yêu cầu khiếu nại là 25 đơn, giải quyết bồi thường bổ sung cho hộ dân gần 5.424.000.000đ và giải quyết thêm 14 nền tái định cư; chỉ có 01 đơn tiếp khiếu lên Ủy ban nhân dân tỉnh, các vụ việc còn lại người dân đều thống nhất nội dung và chính sách giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên. Kết quả này đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.


Cùng với việc quan tâm tích cực trong giải quyết khiếu nại, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định. Kết quả đã tiếp thường xuyên 1.042 lượt/1.071 người; Lãnh đạo tiếp 332 lượt/356 người. Quá trình tiếp dân đã ghi nhận, nắm bắt và xử lý kịp thời nhiều các ý kiến, nguyện vọng và yêu cầu  của công dân, nhất là đối với các dự án đang được triển khai.


Để đạt được hiệu quả nêu trên là sự nổ lực rất cao của cả hệ thống chính trị thành phố, trong đó có vai trò tham mưu tích cực của cơ quan Thanh tra. Công tác tuyên truyền pháp luật, vận động, thuyết phục hộ dân có khiếu nại chấp hành được Hội đồng bồi thường của thành phố và các cơ quan đoàn thể, UBND cấp xã (nơi có dự án triển khai) quan tâm thực hiện thường xuyên ngay từ khi phát sinh vụ việc. Qua đó, kịp thời phát hiện những trường hợp do chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được áp dụng có thiếu sót và chưa phù hợp thì UBND thành phố đã thương lượng giải quyết, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, tạo sự đồng thuận cao nên người dân thống nhất chấp thuận, không tiếp khiếu. Từ đó, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc đông người, gay gắt, vượt cấp làm phức tạp thêm tình hình.  


Thời gian sắp tới, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về xây dựng các công trình giao thông công cộng, chỉnh trang đô thị, xây dựng các cụm tuyến dân cư và khu tái định cư....Theo đó, việc khiếu nại phát sinh trong lĩnh vực này dự báo cũng có thể sẽ xảy ra. Vì vậy, để giải quyết tốt, thì vận dụng cách làm như UBND thành phố Long Xuyên nêu trên là giải pháp tích cực, mang lại hiệu quả.  


Để tạo được sự đồng thuận cao của người dân, UBND thành phố Long Xuyên đã chủ động, linh hoạt và rất trách nhiệm trong việc áp dụng hiệu quả nội dung hướng dẫn tại Văn bản số 459/STNMT-ĐĐ ngày 07/3/2017 của Sở Tài nguyên về việc “Giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư”; thể hiện tính điển hình tích cực cần được giới thiệu nhân rộng để các đơn vị khác nghiên cứu áp dụng thực hiện trong giải quyết khiếu khiếu nại về lĩnh vực thu hồi đất để thực hiện các dự án (nhất là đối với một số huyện, thị hiện còn chậm tiến độ kiểm tra, rà soát lại khiếu nại của công dân và các kết luận, chỉ đạo giải quyết quyết của  tránh tình trạng giải quyết châm trễ, kéo dài, tạo nên sự bức xúc của người dân, có thề dẫn đến khiếu nại điểm nóng, vượt cấp làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án và hiệu quả của sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  


Có thể khẳng định, thành phố Long Xuyên đã có những bước tiến tích cực trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhận thức và thực hiện có chất lượng về quan điểm giải quyết khiếu nại là phải “xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn, giải quyết sát thực tế sự việc, thấu tình, đạt lý; chủ động, kịp thời trong công tác đối thoại vận động, giải thích” và “xong việc chứ không phải chỉ hết thẩm quyền” theo tinh thần chỉ đạo tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy (Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008, Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 25/9/2006 và số 29-CT/TU ngày 10/3/2015  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 02/5/2008 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh)./.

 

Lưu Thị Anh Thư (Phó Trưởng phòng Thanh tra Khiếu nại - Tố cáo)

Hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Long Xuyên

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn