Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên

16/08/2018

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-TTT ngày 21/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên. Sau thời gian kiểm tra, ngày 03/8/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức việc công bố kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên.

Thực hiện Quyết định số 93/QĐ-TTT ngày 21/6/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên. Sau thời gian kiểm tra, ngày 03/8/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức việc công bố kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên.


Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có bà Võ Thị Siêu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh và thành viên Đoàn kiểm tra; về phía UBND huyện Tịnh Biên có ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, và UBND các xã, thị trấn được kiểm tra.

 

Theo ủy quyền, ông Ngô Thanh Tâm - Trưởng đoàn công bố toàn văn Kết luận số 09/KL-TTT ngày 31/7/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên.


Thay mặt UBND huyện, Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện: Thống nhất với nội dung kết luận và yêu cầu các đơn vị được kiểm tra, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận, nhất là việc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục đối với những tồn tại, thiếu sót qua kiểm tra. Giao Thanh tra huyện tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả với Thanh tra tỉnh đảm bảo thời gian quy định.


Kết luận cuộc họp bà Võ Thị Siêu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo: Qua công bố kết luận cho thấy, thành phần dự họp thống nhất với nội dung của kết luận kiểm tra. Đồng thời đánh giá những việc làm được trong thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập. Hợp tác tốt để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận, nhất là những tồn tại, thiếu sót về trình tự, thủ tục trong thực hiện kê khai, minh bạch; việc quản lý và kê khai thừa, thiếu đối tượng. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận trong thời gian sớm nhất đến Thanh tra tỉnh./.                                                                                                                               

 

Phan Thi Cẩm Nhung (Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng)

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập tại UBND huyện Tịnh Biên

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn