Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Công bố Kết luận thanh tra dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

11/10/2017

Ngày 03/10/2017, tại Phòng họp số 4 - Thành ủy thành phố Long Xuyên, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi Công bố Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 02/10/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh về dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh và ông Phạm Thành Thái, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên

Ngày 03/10/2017, tại Phòng họp số 4 - Thành ủy thành phố Long Xuyên, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi Công bố Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 02/10/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh về dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tham dự buổi công bố Kết luận thanh tra có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh và ông Phạm Thành Thái, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.


Trước đó, ngày 04/7/2017,Chánh Thanh tra tỉnh An Giangđã ban hành Quyết định số 83/QĐ-TTT của về việc thanh tra dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên với các nội dung:việc lập, thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án; công tác khảo sát xây dựng; công tác lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; việc thực hiện các gói thầu: Gói thầu xây lắp Phần móng Khối mở rộng, xây lắp Phần thân, hoàn thiện Khối mở rộng và công trình phụ trợ, Gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng, điện nhẹ, Gói thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị làm việc và Gói thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế.


Qua kết quả thanh tra cho thấy công tác điều hành dự án, quản lý chất lượng công trình được thực hiện khá đầy đủ theo quy định. Công trình đến nay vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng xây dựng, các trang thiết bị được đầu tư đã đưa vào sử dụng đúng theo mục tiêu đầu tư của Dự án.Các hạng mục của dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện về vật chất giúp Bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; đồng thời tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc khám chữa bệnh, góp phần tiết kiệm và nâng cao đời sống của nhân dân trong khu vực.


Bên cạnh những việc đã làm được, trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị liên quan có những hạn chế, thiếu sót trong các công tác:khảo sát xây dựng; lựa chọn nhà thầu, quản lý và thực hiện hợp đồng tại Gói thầu xây lắp Phần thân, hoàn thiện Khối mở rộng và công trình phụ trợ,Gói thầu cung cấp lắp đặt trang thiết bị làm việc và Gói thầu cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế.Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền 58,805 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh để xử lý nộp ngân sách.Qua đó, Kết luận thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đối với những nội dung sai phạm, hạn chế, thiếu sót.

 

Nguyễn Thành Nguyên

Công bố Kết luận thanh tra dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn