Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân

27/09/2018

Sáng ngày 22/8/2018, tại UBND huyện Phú Tân, Thanh tra tỉnh đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. Tham dự buổi công bố, gồm có đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện và đại diện các đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện.

Sáng ngày 22/8/2018, tại UBND huyện Phú Tân, Thanh tra tỉnh đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. Tham dự buổi công bố, gồm có đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra huyện và đại diện các đơn vị có liên quan trực thuộc UBND huyện.


Kết luận thanh tra cho thấy, công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động thanh tra trên địa bàn đã được UBND huyện quan tâm, thực hiện thường xuyên; xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra đảm bảo theo quy định; điều hành thực hiện nhiều cuộc thanh tra ở các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, tài chính-ngân sách, đất đai… , công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định của Thanh tra Chính phủ; theo dõi, kiểm tra kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các kiến nghị tồn đọng chưa khắc phục qua kết luận thanh tra góp phần nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra. Bên cạnh đó, còn những tồn tại như triển khai, tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra và xử lý sau thanh tra còn để xảy ra một số thiếu sót về trình tự, thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, thực hiện chế độ báo cáo giám sát và giai đoạn theo dõi thực hiện kết luận thanh tra đã được quy định tại các Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014, Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra cũng đã kiến nghị phê bình, rút kinh nghiệm cá nhân có trách nhiệm…


Qua kết luận, các cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung kết luận thanh tra, đã giúp các đơn vị thấy được những hạn chế, thiếu sót, để khắc phục và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tốt hơn trong thời gian tới ngày càng tốt hơn.


Để kết thúc buổi công bố kết luận, Chủ tịch UBND huyện phát biểu, thống nhất với nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các kiến nghị tại kết luận thanh tra, trong đó giao Thanh tra huyện tham mưu thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo đến Thanh tra tỉnh đúng theo quy định hiện hành./.

 

Khưu Thị Bích (Phòng GS,KT&XLSTT)

Thanh tra tỉnh An Giang công bố kết luận thanh trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra đối với Chủ tịch UBND huyện Phú Tân

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn