Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

16/08/2018

Thực hiện quy định của pháp luật thanh tra, ngày 02/8/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận số 08/QĐ-TTT ngày 26/7/2018 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện quy định của pháp luật thanh tra, ngày 02/8/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận số 08/QĐ-TTT ngày 26/7/2018 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


Tham dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh, có bà Võ Thị Siêu - Phó Chánh thanh tra tỉnh và thành viên Đoàn thanh tra. Về phía UBND thành phố Châu Đốc có ông Cao Xuân Bá - Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có liên quan đến việc thanh tra gồm: Văn HĐND  & UBND, Thanh tra, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư & Xây dựng khu vực, ban Quản lý khu Di tích, văn hóa, Lịch sử, Du lịch Núi Sam, Lao động, Thương binh và Xã hội và Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu.


Theo ủy quyền, ông Ngô Thanh Tâm - Trưởng đoàn công bố toàn văn Kết luận thanh tra. Phát biểu ý kiến của người đứng đầu UBND thành phố Châu Đốc, ông Cao Xuân Bá - Chủ tịch UBND thành phố: Thống nhất với nội dung kết luận thanh tra. Qua thanh tra giúp cho địa phương thấy được những ưu điểm và khuyết điểm trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật. Kết luận đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương với tinh thần trách nhiệm, quan tâm công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa tham nhũng. Đặc biệt là chưa có biểu hiện tiêu cực cá nhân, giúp thấy được các thiếu sót trong việc chỉ đạo chưa đầy đủ. Đối với kiến nghị, là người đứng đầu, ghi nhận về những hạn chế, thiếu sót và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm theo kết luận. Chấp hành nghiêm túc niêm yết công khai kết luận; xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận và báo cáo kết quả thực hiện với Thanh tra tỉnh. Một số nội dung thiếu sót theo kết luận, UBND thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khắc phục trong thời gian sớm nhất. Yêu cầu 05 được vị được thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nhiệm nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện.


Phát biểu chỉ đạo, kết luận bà Võ Thị Siêu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh nêu: Kết luận thanh tra đã chỉ ra công tác lãnh chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cho thấy có một số tồn tại, thiếu sót, nhất là việc áp dụng định mức khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng nguồn dịch vụ chưa đúng quy định; tuy nhiên chưa có phát hiện tiêu cực. Yêu cầu địa phương triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận, nhất là những mặt còn tồn tại, thiếu sót. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận trong thời gian sớm nhất đến Thanh tra tỉnh./.

 

Trương Thị Hồng Thắm (Phòng TT. Phòng, chống tham nhũng)

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn