Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của BQLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27)

25/06/2020

Ngày 11/6/2020, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 61/QĐ-TTT ngày 23/3/2020 của Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27). Đến dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Phan Thanh Dũng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát; về phía Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông có ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc, ông Đinh Văn To - Phó Giám đốc cùng với các cá nhân có liên quan.

 

Tại buổi công bố, thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Trần Thanh Bình - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 08/6/2020 của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27).


Qua thanh tra, cho thấy việc thực hiện đầu tư công trình đã kịp thời khắc phục sạt lở trên ĐT.946, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ đời sống nhân dân trong khu vực. Quá trình thực hiện, Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông với vai trò là chủ đầu tư đã chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, đấu thầu, hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư. Bên cạnh những việc đã làm được, quá trình thực hiện công trình, chủ đầu tư vẫn còn thiếu sót trong nghiệm thu, thanh toán và đã thanh toán cho nhà thầu phần chênh lệch 151,8 triệu đồng chi phí thiết bị lặn.


Kết luận thanh tra đã có những kiến nghị trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót của đơn vị được thanh tra, được Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông thống nhất cao và cam kết chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

 

Trương Kim Phụng (Phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng của BQLDA ĐTXD Công trình giao thông tỉnh An Giang đối với dự án Khắc phục 2 điểm sạt lở ĐT.946 (km25 và km27)

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn