Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh An Giang công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế (vật tư tiêu hao) và đấu thầu thuốc chữa bệnh

30/03/2020

Ngày 24/3/2020, tại Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 134/QĐ-TTT ngày 17/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế (vật tư tiêu hao) và đấu thầu thuốc chữa bệnh. Đến dự buổi công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát; về phía các đơn vị được thanh tra có ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế cùng với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.

 

Tại buổi công bố, thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Nguyễn Văn Giàu - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận số 02/KL-TTT ngày 20/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế (vật tư tiêu hao) và đấu thầu thuốc chữa bệnh.


Qua thanh tra, cho thấy công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh được Sở Y tế tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan. Việc mua sắm tập trung trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh bước đầu đã phát huy được hiệu quả, mua sắm kịp thời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trong tỉnh. Bên cạnh những việc đã làm được, Sở Y tế và các đơn vị còn mắc phải một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục đấu thầu mua sắm, các cơ sở y tế xây dựng danh mục nhu cầu sử dụng thuốc, vật tư y tế chưa sát thực tế dẫn đến tỷ lệ mua sắm hàng năm đạt thấp so với giá trị phân bổ, việc giao nhận thuốc, hóa chất, vật tư y tế giữa nhà thầu và các cơ sở y tế không được lập thành biên bản.


Kết luận cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu: Qua nội dung kết luận thanh tra và ý kiến của các đơn vị được thanh tra cho thấy Sở Y tế đã tham mưu tương đối tốt cho UBND tỉnh trong tác mua sắm tập trung trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế và đấu thầu thuốc chữa bệnh; hạn chế được chỉ ra qua thanh tra không đáng kể so với các tỉnh khác, nguyên nhân có cả lý do khách quan và chủ quan, các đơn vị cần tổ chức rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định của pháp luật.


Kết luận thanh tra đã có những kiến nghị trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị được thanh tra, được Sở Y tế và các đơn vị thống nhất cao và cam kết chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

 

Trương Kim Phụng (phòng Thanh tra Kinh tế - Xã hội)

Thanh tra tỉnh An Giang công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế (vật tư tiêu hao) và đấu thầu thuốc chữa bệnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn