Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (Giai đoạn 2) do Sở Y tế làm chủ đầu tư

14/08/2018

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TTT ngày 16/05/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về việc thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017 (giai đoạn 2).

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-TTT ngày 16/05/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh An Giang về việc thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017 (giai đoạn 2).


Từ ngày 31/5/2018 đến 30/7/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành làm việc trực tiếp tại Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.


Ngày 03/8/2018, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện An Phú, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 10/KL-TTT ngày 02/8/2018. Thành phần tham dự gồm có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thánh tra tỉnh, thành viên Đoàn thanh tra, thành viên Tổ Giám sát Đoàn thanh tra, ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế, ông Trần Văn Sang - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú, đại diện đơn vị quản lý điều hành, giám sát dự án có ông Nguyễn Phong Hoá - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh cùng với lãnh đạo các phòng, khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú tham dự.

 

Ảnh: Ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn Thanh tra công bố kết luận thanh tra


Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn Thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra đã nêu rõ những nội dung làm được khi thực hiện đầu tư dự án Sở Y tế và Ban Quản lý dự án cần tiếp tục phát huy, nhưng bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm khắc phục trong thời gian tới, cụ thể:

 

- Không thực hiện kiểm tra cũng như không yêu cầu đơn vị thụ hưởng báo cáo tình hình vận hành sử dụng thiết bị, để 02 thiết bị lưu kho chưa sử dụng.


- Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng khi chưa có kết quả thí nghiệm và nghiệm thu bộ phận công việc xây dựng.


- Chưa hoàn thành trách nhiệm của cán bộ giám sát trong công tác quản lý chất lượng công trình, để nhà thầu sử dụng vật tư chưa được nghiệm thu về chất lượng, chủng loại, quy cách.


- Bố trí cán bộ giám sát có chứng chỉ hoạt động xây dựng không phù hợp với tính chất gói thầu.

 

Qua ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế, Ban và Trung tâm Y tế cho thấy các đồng chí thống nhất cao với Kết luận thanh tra, các đơn vị sẽ nghiêm túc tiếp thu và thực hiện theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra.


Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra kết luận cuộc họp: Qua thanh tra nhận thấy, trong quá trình thực hiện dự án, Sở, Ban và Trung tâm Y tế đã làm tốt, không có sai phạm về tài chính, đã thực hiện minh bạch trong đấu thầu, giảm kinh phí đầu tư dự án góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Trong quá trình thanh tra, các đơn vị đã phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Đề nghị các đơn vị tổ chức niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở 15 ngày liên tục kể từ ngày công bố kết luận thanh tra theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra đến Thanh tra tỉnh trong 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

 

Lê Minh Hiển (phòng Thanh tra Kinh tế)

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện An Phú (Giai đoạn 2) do Sở Y tế làm chủ đầu tư

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn