Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thanh tra Tỉnh An Giang

Cổng thông tin điện tử

Thanh tra Tỉnh An Giang

Kết luận thanh tra

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra công tác giao và quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

31/05/2018

Ngày 29/5/2018, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 18/QĐ-TTT ngày 22/02/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra công tác giao và quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đến dự có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát và Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan.

Ngày 29/5/2018, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 18/QĐ-TTT ngày 22/02/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra công tác giao và quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đến dự có ông Võ Thanh Tráng - Chánh Thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát và Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan.


Tại buổi công bố, thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Phan Thanh Dũng - Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận số 05/KL-TTT ngày 25/5/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra công tác giao và quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.


Qua thanh tra cho thấy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã thực hiện tương đối đầy đủ chức năng quản lý nhà nước được giao đối với hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Bên cạnh những việc đã làm được, đơn vị cũng còn một số hạn chế như chưa xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được giao; cấp phép xây dựng chưa đúng theo quy hoạch được duyệt về mật độ xây dựng; có 13/14 dự án được cấp phép chưa đúng vị trí và tính chất ngành công nghiệp được duyệt; cấp vượt chỉ giới xây dựng cho phép.


Kết luận cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, có phạm vi, quy mô tương đối rộng. Kết quả thanh tra đã chỉ ra những ưu điểm và một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư góp phần nâng cao chi số PCI. Kết luận thanh tra đã có những kiến nghị trên cơ sở những hạn chế, thiếu sót của đơn vị, được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thống nhất cao và cam kết thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

 

Trương Kim Phụng (Phòng Thanh tra kinh tế)

Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra công tác giao và quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Liên Kết Website

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn

2

Ông: Huỳnh Thanh Quang

(Chánh văn phòng)

Điện thoại: 0946.822.741

Email: htquang@angiang.gov.vn

 • Tổ kiểm tra công vụ

  ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247

  Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

 • Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG

  ĐT: 02963 957 006

  Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 • Chi tiết

1

Bà: Võ Thị Siêu

(Chánh thanh tra)

Điện thoại: 0918.527.426

Email: vtsieu@angiang.gov.vn